Ochrana soukromí

 
Správce osobních údajů
Jsem Martin Šturc, Bulharská 924/26, Praha 10, IČ - 71909141 a jako správce zpracovávám vaše osobní údaje.
 
Jaké osobní údaje zpracovávám
Zpracovávám osobní údaje, které mi sami poskytnete.
 
Pokud si u mě např. objednáte služby, potřebuji od vás údaje, které jsou v objednávkovém procesu označené jako povinné (jedná se především o vaše jméno a příjmení). Pokud bych tyto údaje neměl, nemohl bych vám služby správně doručit. Dále pro účely prodeje služeb potřebuji vaši e-mailovou adresu, na kterou vám zašlu potvrzení objednávky.
 
Osobní údaje, které zpracováváme automaticky
Při návštěvě mojí webové stránky o vás můžu shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na moje webové stránky, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžu také zpracovávat informace o vašem chování na mých webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na mých webových stránkách navštívíte. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sám nedokážu přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.
 
Přistupujete-li na moje webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje, můžu zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu, případné záznamy o selhání aplikace apod.)
 
 
Cookies
Automaticky zpracovávám i cookies.
 
Co je soubor cookie?
Jedná se vlastně o malý textový soubor, který vznikne navštívením každé webové stránky. Využívá se jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou moje stránky využívány.
 
Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.
 
K čemu se cookies používají?
Cookies slouží k několika účelům. Na stránkách používám používáme tyto cookies:
 
Technická cookies: Tyto cookies jsou aktivní vždy (jejich zpracování nelze odmítnout), protože jsou nezbytná k samotnému fungování webu.
 
Funkční cookies: abyste se nemuseli neustále přihlašovat a abyste si nemuseli pořád dokola nastavovat své preference, pomáhají vám funkční cookies. V takovém případě je vaše heslo vždy zašifrované. Používání těchto cookies není nezbytné, ale výrazně vám zpříjemní a ulehčí návštěvu našeho internetového obchodu. Zpracování těchto cookies lze odmítnout, viz níže pod nadpisem Jak můžete ovlivnit, které z vašich cookies budeme zpracovávat.
 
Analytické cookies
Analytické cookies na mém webu jsou shromažďovány skriptem společnosti Google Inc., která následně tato data anonymizuje. Po anonymizaci se již nejedná o osobní údaje, protože anonymizované cookies nelze přiřadit konkrétnímu uživateli, resp. konkrétní osobě. Já pracuji pouze s cookies v anonymizované podobě. Proto nedokážu z cookies zjistit, jak se konkrétní uživatel na našem webu choval (jaké stránky navštívil, jaké zboží si prohlížel apod.) Zpracování těchto cookies lze odmítnout, viz níže pod nadpisem Jak můžete ovlivnit, které z vašich cookies budeme zpracovávat.
 
Poznatky z těchto cookies používáme i pro reklamní účely, kdy vám na základě těchto údajů můžu zobrazovat reklamu i na cizích webových stránkách, kterou ve vztahu k vám považuji za relevantní. Pokud chcete mít kontrolu nad tím, jaké vaše analytické cookies zpracovávám, můžete použít tento přídavný program od Googlu (lze spustit pouze z počítače).
 
Jak můžete ovlivnit, které z vašich cookies budu zpracovávat
Stačí používat některý z běžných internetových prohlížečů (např. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) se zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech, popř. si v prohlížeči můžete ukládání cookies zcela zakázat. Pokud však zakážete i zpracovávání technických a funkčních cookies, znemožníte tím fungování některým funkcí, které vám pomáhají.
 
Zpracovávání analytických cookies z mé strany můžete mít snadno pod kontrolou, pokud budete používat tento přídavný program od Googlu (lze spustit pouze z počítače). 
 
Pro odmítnutí zpracování cookies (s výjimkou technických cookies) mi napište prostřednictvím emailu. Odmítnutí zpracovávání funkčních a analytických cookies neznamená nemožnost přistupovat na náš internetový obchod ani nevede k odmítnutí mých služeb. Odmítnutí zpracování funkčních a analytických cookies však může vést k tomu, že můj web nebude fungovat zcela správně a některé funkce mohou být nedostupné. 
 
Verze pro mobilní telefony
Vstupujete-li na naše webové stránky z telefonu, tabletu či podobného zařízení, tak je pro tyto přístroje optimalizuji. Vaše osobní údaje v takovém případě zpracovávám obdobným způsobem, jako v případě přístupu z počítače.
 
Proč shromažďuji a zpracovávám vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje zpracovávám z těchto důvodů:
 
 
Nákup zboží a služeb: v prvé řadě zpracovávám vaše osobní údaje k tomu, abych řádně vybavil a doručil vaši objednávku. Pokud nastanou jakékoliv problémy, díky vašim osobním údajům vím, na koho se obrátit.
 
Péče o zákazníky: pokud se na mě obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musím k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávat vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží).
Uživatelský účet: Vámi zadané údaje přitom můžete kdykoliv změnit, a to s výjimkou e-mailové adresy, která slouží pro přístup k vašemu uživatelskému účtu.
 
Marketingová činnost:
E-mail marketing: e-mailová obchodní sdělení vám zasílám na základě vašeho souhlasu. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit tím, že si upravíte nastavení svého uživatelského profilu. Pokud si vytvoříte více uživatelských profilů, v rámci kterých uvedete stejné kontaktní údaje (např. máte několik účtu pro různé e-mailové adresy, ale telefonní číslo bude na všech účtech stejné), nelze z technických důvodů provést odhlášení z odběru obchodních sdělení pro všechny uživatelské profily na základě automatizovaných procesů. V takovém případě je k odhlášení se z odběru obchodních sdělení pro všechny uživatelské profily třeba, abyste mě kontaktovali telefonicky nebo prostřednictvím emailu.
 
Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci: vaše osobní údaje můžu rovněž zpracovávat z důvodu, že je potřebuji k uplatnění mých práv a právních nároků (např. v případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku nebo v případě prokázání doručení objednaného zboží). Dále můžu vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebuji pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.
 
Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech
Plnění a uzavření smlouvy
Velkou část vašich osobních údajů potřebuji k tomu, abych s vámi vůbec mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží či služeb, které si u mě chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje zpracovávám k tomu, abych vám řádně poskytl zakoupené služby. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracovávám především údaje fakturační a doručovací.
 
Souhlas
Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) zpracovávám vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Pokud mi souhlas neudělíte a jste mým zákazníkem, tak vám můžu obchodní sdělení zaslat i bez toho, abyste miudělili váš souhlas. V každém případě však platí, že můžete takovouto marketingovou komunikaci z mé strany jednoduše zakázat tím, že mě kontaktujete prostřednictvím emailu.
 
Předávání osobních údajů třetím subjektům
V těchto případech předávám vaše osobní údaje třetím subjektům (tedy ve vztahu k těmto os. údajům vystupuji v pozici jejich správce):
 
Doručení zboží: dopravce by vám nikdy nebyl schopen doručit objednané zboží, pokud bych mu mj. nepředal údaje, kam a komu konkrétně má zboží doručit. Tyto údaje dopravci předám podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předám, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat.
 
Platební karty: moje společnost nemá údaje o platebních kartách, kterými u mě platíte. Údaji o vašich platebních kartách disponuje pouze zabezpečená platební brána PayPal a MyPos a příslušné bankovní instituce.
 
Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?
V prvé řadě budu vaše údaje zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.
 
V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 7 let, nebo do odvolání takového souhlasu.
 
V případě, že se přihlásíte k odběru obchodních sdělení, tak vaše osobní údaje budu zpracovávat po dobu 7 let, popř. do doby vyslovení vašeho nesouhlasu s jejich dalším zasíláním. Tento nesouhlas můžete snadno vyjádřit tím, že si upravíte nastavení svého uživatelského profilu nebo využijete kontaktu přes email.
 
Dále upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musím zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).
 
Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu či jiným obdobným způsobem, zpracovávám po dobu využívání našich služeb a dále obvykle 5 let po jejich zrušení. 
 
Cookies: cookies zahrnující chování uživatele mažeme po 30 dnech s tím, že starší data jsou dostupná v anonymizované podobě v Google Analytics.
 
Nahrávky vstpních telefonních hovorů jsou uchovávány po krátkou dobu, nejdéle však po dobu 1 roku, ledaže pro mě bude z důvodu oprávněného zájmu nezbytné uchovat si nahrávky po delší dobu (např. při podezření ze zneužití údajů, z podvodu apod.)
 
Zabezpečení osobních údajů
Vaše osobní údaje jsou u mě v bezpečí. Abych zamezil neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedl jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu.
 
Snažím se používat taková bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.
 
Zabezpečení hesel 
Vaše hesla v systému vůbec nemám, do databáze neukládám. Pracuji pouze se speciálně spočítanými hašovacími klíči.
 
Jaká máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů
Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).
 
Úprava a doplnění
Své osobní údaje máte pod kontrolou především prostřednictvím vašeho uživatelského účtu. Můžete zde mazat, resp. měnit základní informace o vaší osobě a měnit nastavení ohledně zasílání obchodních sdělení (popř. se z odběru obchodních sdělení odhlásit) apod.
 
Případně mě můžete kontaktovat prostřednictvím emailu.
 
Oprava
V případě, že se domníváte, že osobní údaje, které o vás zpracovávám, jsou chybné, mě můžete kontaktovat prostřednictvím emailu. 
 
Dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1. 1. 2013 měnit údaje v již vystavené faktuře. Údaje na faktuře je možné změnit jen pokud jste zboží ještě nepřijal/a a nezaplatil/a.
 
Přístup (portabilita)
Můžete mě požádat, abych vám zaslal přehled vašich osobních údajů. 
 
Současně máte právo na přístup k těmto informacím týkajících se vašich osobních údajů:
 
Jaké jsou účely zpracování vašich osobních údajů
Jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů
Kdo, kromě nás, jsou příjemci vašich osobních údajů
Plánovaná doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy
Zdali máte právo požadovat od nás opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování
Informace o zdroji osobních údajů, pokud jsem je nezískal od vás
 
Výmaz
Dále můžete žádat, abychom údaje o vás vymazal (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musím podle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy). Pokud vaše osobní údaje budu potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu mých právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta (např. pokud za vámi eviduji neuhrazenou pohledávku).
 
Upozorňuji, že informace o vaší platební kartě nejsou při platbě ukládány u naší společnosti, ale u poskytovatele platební brány (třetí osoby). Proto tato data nelze z mé strany vymazat a je třeba kontaktovat platební bránu, skrze kterou jste platbu prováděli.
 
S výjimkou případů výše uvedených máte právo na výmaz v těchto případech:
 
Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány
Odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování
Vznesl/a jste námitku proti zpracování os. údajů a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje váš zájem nad naším zájmem na zprac. těchto os. údajů
Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně
Povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis
Jedná se os. údaje dětí mladších 16 let
 
Jak právo na výmaz uplatnit? 
Kontaktujte mě prosím prostřednictvím emailu.
 
Vznesení námitky
Některé vaše osobní údaje zpracovávám na základě mého oprávněného zájmu (viz kapitola těchto podmínek nazvaná „Osobní údaje zpracovávám na těchto právních podkladech“). Pokud na vaší straně budou existovat konkrétní důvody, můžete vznést námitku proti zpracovávání těchto vašich osobních údajů. Tuto námitku můžete vznést pomocí emailu.
 
Omezení zpracování
Pokud (a) popíráte přesnost vašich osobních údajů, (b) vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, (c) já již vaše osobní údaje nepotřebuji pro účely zpracování, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků, nebo pokud jste (d) vznesl/a námitku dle předchozího bodu, tak máte právo na to, abych omezil zpracování vašich osobních údajů.
 
V takovém případě můžu vaše osobní údaje zpracovávat pouze s vaším souhlasem (s výjimkou uložení či zálohy předmětných osobních údajů).
 
Podání stížnosti
Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracovávám protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budu však rád, pokud budete přešlapy řešit nejprve se mnou. Vždy mě můžete snadno kontaktovat prostřednictvím emailu.
 
Tyto Podmínky ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 16. 7. 2020.